SERWIS AGREGATÓW

Polecamy
Celem sieci partnerów serwisowych agregatów prądotwórczych w Polsce jest zrzeszanie firm posiadających odpowiednią wiedzę i zaplecze techniczne. Dzięki temu mogą świadczyć usługi na najwyższym poziomie i szybko reagować na wszelkie zgłoszenia serwisowe lub pojawiające się problemy.

Podczas zarządzania agregatami prądotwórczymi mamy trzy kluczowe rodzaje zgłoszeń:

1. Zgłoszenie przeglądu: 

Ten rodzaj kontroli przeprowadza się, gdy generator jest w pełni sprawny i wymagana jest wymiana materiałów ekspolatacyjnych takich jak filtry, olej, płyn chłodniczy. Głównym celem jest tutaj dokładne sprawdzenie, czy wszystko działa tak, jak powinno. Działa jak kontrola stanu generatora, wyszukując oznaki zużycia lub potencjalne problemy, które mogą prowadzić do problemów w przyszłości. Celem jest proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie drobnych problemów, zanim staną się one poważnymi.

2. Zgłoszenie serwisu:

Jeżeli agregat jest sprawny, lecz zasygnalizował błąd lub wykazuje oznaki uszkodzenia, konieczny jest przegląd serwisowy. Podczas serwisu szczegółowo opisuje się charakter problemu, przeprowadza się diagnostykę w celu zidentyfikowania problemu i podejmuje działania naprawcze w celu jego rozwiązania. Celem jest przywrócenie pełnej funkcjonalności generatora i zapobieżenie ponownemu wystąpieniu problemu.

3. Zgłoszenie awarii

Ten rodzaj kontroli jest wymagany, gdy generator przestał działać. Polega na szczegółowym badaniu przyczyny awarii, obejmującym kroki diagnostyczne podjęte w celu zidentyfikowania problemu oraz zalecane lub zastosowane rozwiązania w celu naprawy urządzenia. 

Każdy rodzaj zgłoszenia odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu cyklem życia agregatów prądotwórczych, zapewniając ich efektywne działanie, rozwiązując pojawiające się problemy i minimalizując przestoje.