SERWIS AGREGATÓW

Polecamy
Przesyłając zgłoszenie serwisowe dotyczące generatora, konieczne jest podanie szczegółowych informacji, aby zespół serwisowy mógł zrozumieć kontekst i specyfikę problemu. Oto zestawienie informacji, które należy uwzględnić w zgłoszeniu serwisowym:

1. Środowisko, w którym pracuje generator: 

Określ, czy generator jest używany na placu budowy, gdzie może być narażony na kurz i silne wibracje, czy też w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie środowisko może być bardziej kontrolowane. Środowisko pracy może znacząco wpływać na rodzaj zużycia i potencjalne problemy, z jakimi może spotkać się generator.

2. Model generatora: 

Znajomość modelu generatora jest kluczowa dla zespołu serwisowego. Pomaga im zrozumieć specyfikacje generatora, wymagane części i wszelkie szczególne uwagi potrzebne do naprawy lub konserwacji.

3. Liczba godzin pracy: 

Ta informacja pomaga ocenić poziom zużycia generatora. Jest to ważny czynnik w diagnozowaniu problemów i planowaniu serwisu.

4. Data instalacji i ostatniego przeglądu: 

Podanie daty instalacji pomaga w śledzeniu wieku generatora i historii jego konserwacji. Data ostatniej kontroli umożliwia wgląd w jego aktualny stan i wszelkie powtarzające się problemy.

5. Komunikat o błędzie sterownika: 

Jeżeli sterownik generatora wyświetlił komunikat o błędzie, dołącz go do swojego żądania. Komunikaty o błędach mogą dostarczyć zespołowi serwisowemu kluczowych wskazówek na temat potencjalnej usterki.

6. Zdjęcia:

Zdjęcie tabliczki znamionowej: Wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej generatora jest niezbędne, ponieważ zawiera ważne informacje, takie jak numer seryjny, moc znamionowa i dane producenta. 

Zdjęcie uszkodzenia: Jeśli generator wykazuje widoczne uszkodzenia lub coś niezwykłego, dołącz zdjęcia. Ta informacja wizualna może być nieoceniona w diagnozowaniu problemu.

7. Opis problemu: 

Podaj szczegółowy opis problemu, który występuje z generatorem. Wspomnij o wszelkich nietypowych dźwiękach, problemach z wydajnością lub konkretnych okolicznościach, w których problem występuje. Im więcej informacji możesz podać, tym lepiej przygotowany będzie zespół serwisowy do zrozumienia i rozwiązania problemu.

Podanie tych informacji w zgłoszeniu serwisowym pomoże zespołowi serwisowemu mniej więcej zdiagnozować problem
i przygotować niezbędne narzędzia i części do naprawy. Zapewnia szybszą i skuteczniejszą reakcję serwisu, pomagając zminimalizować przestoje i przywrócić optymalną pracę generatora.


serwis@agregatow.pl