SERWIS AGREGATÓW

Polecamy
Aby skutecznie zgłosić awarię generatora, ważne jest podanie wyczerpujących szczegółów, które pomogą zespołowi serwisowemu zdiagnozować i skutecznie rozwiązać problem. Oto uporządkowany sposób zgłoszenia awarii:

1. Określ środowisko pracy: 

Wskaż, czy generator działa na placu budowy, w obiekcie użyteczności publicznej, czy w innym środowisku. Warunki pracy mogą znacząco wpłynąć na wydajność generatora i potencjalne problemy.

2. Model generatora: 

Podaj konkretny model generatora. Informacje te są kluczowe, ponieważ pomagają zespołowi serwisowemu zrozumieć specyfikacje i wymagania dotyczące konserwacji lub naprawy.

3. Liczba godzin pracy: 

Podaj liczbę godzin pracy generatora. Pomaga to w ocenie zużycia i potencjalnych potrzeb konserwacyjnych.

4. Data instalacji: 

Podaj datę instalacji generatora. Znajomość wieku generatora może być ważna dla zrozumienia historii jego konserwacji i etapu cyklu życia.

5. Data ostatniej kontroli: 

Należy podać, kiedy przeprowadzono ostatnią kontrolę lub konserwację. Informacje te mogą dostarczyć wskazówek na temat potencjalnych problemów od czasu ostatniego przeglądu.

6. Komunikat o błędzie sterownika: 

Jeżeli sterownik generatora pokazał jakieś komunikaty o błędach, opisz je szczegółowo. Kody błędów mogą być bardzo pouczające przy diagnozowaniu problemów.

7. Zdjęcia: 

Tabliczka znamionowa: Zdjęcie tabliczki znamionowej jest niezbędne, ponieważ zawiera najważniejsze informacje, takie jak numer seryjny, producent i pojemność. 

Uszkodzenie: W przypadku widocznych uszkodzeń generatora należy dostarczyć wyraźne zdjęcia. Dowody wizualne mogą znacząco pomóc w zrozumieniu natury problemu.

8. Opis problemu: 

Podaj szczegółowy opis występującego problemu. Uwzględnij wszelkie zaobserwowane objawy, dźwięki, problemy z wydajnością lub wzorce, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemu.

Podanie tych szczegółowych informacji w raporcie awarii umożliwi zespołowi serwisowemu odpowiednie przygotowanie się i upewnienie się, że dysponuje niezbędnymi częściami i narzędziami do pracy. Pomaga także w szybszej diagnostyce i wydajniejszym serwisie, mając na celu zminimalizowanie przestojów i jak najszybsze przywrócenie generatora do prawidłowego działania.


awaria@agregatow.pl