SERWIS AGREGATÓW

Polecamy
Zgłaszając przeglądu generatora, podanie kompleksowych i szczegółowych informacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jasnego zrozumienia stanu generatora, środowiska pracy i historii konserwacji. Oto przewodnik dotyczący tego, co należy uwzględnić w raporcie z inspekcji:

1.Opis środowiska operacyjnego: 

Należy jasno określić, gdzie znajduje się generator i w jakich warunkach pracuje. Wspomnij, czy znajduje się na placu budowy, co może narazić go na kurz i silne wibracje, czy też w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie warunki mogą być bardziej kontrolowane. Środowisko operacyjne może znacząco wpływać na potrzeby konserwacyjne i wydajność generatora.

2. Model generatora: 

Identyfikacja modelu generatora dostarcza niezbędnych informacji na temat jego specyfikacji, możliwości i wymagań konserwacyjnych. Numer modelu może również pomóc w pozyskiwaniu części i zrozumieniu konkretnych procedur serwisowych.

3. Liczba godzin pracy: 

Ta informacja jest krytyczna, ponieważ pomaga w określeniu zużycia generatora. Godziny pracy są kluczowym czynnikiem w planowaniu rutynowych konserwacji, przeglądów i potencjalnych wymian części.

4.Data instalacji i ostatniej kontroli: 

Podaj datę instalacji, aby śledzić wiek generatora i jego historię serwisową. Data ostatniego przeglądu jest ważna dla oceny częstotliwości konserwacji i zapewnienia zgodności z zalecanymi harmonogramami konserwacji.

5. Lista filtrów i materiałów eksploatacyjnych: 

Podaj szczegółową listę wszystkich filtrów (np. powietrza, paliwa, oleju) i materiałów eksploatacyjnych, które były używane lub wymagają wymiany. 

6. Zdjęcia i dokumentacja: 

Zdjęcie tabliczki znamionowej: 

Wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej jest niezbędne, ponieważ zawiera istotne informacje o generatorze, takie jak numer seryjny, model, producent i specyfikacje elektryczne. 

Zdjęcie generatora i filtrów: 

Dołącz zdjęcia generatora w jego obecnym stanie oraz wszelkich filtrów i części, które Cię interesują. Ta dokumentacja wizualna może pomóc w ocenie stanu generatora i zidentyfikowaniu wszelkich widocznych problemów. 

Kopie dokumentów z poprzedniego przeglądu: 

Dostarczenie dokumentacji z poprzedniego przeglądu lub przeglądu serwisowego może zapewnić wgląd w historię konserwacji generatora, napotkane poprzednie problemy i wszelkie podjęte działania naprawcze. Ta ciągłość informacji jest cenna do śledzenia wydajności generatora w czasie.

Pamiętaj, aby uporządkować raport w sposób jasny i zwięzły, dbając o to, aby wszystkie zawarte w nim informacje były dokładne i aktualne. Takie kompleksowe podejście do raportowania ułatwi skuteczną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w konserwację i eksploatację generatora, pomagając zapewnić jego niezawodność i długowieczność.

przeglad@agregatow.pl